Friday, 6 June 2014

அஞ்சலி

AIBDPA வின் கோவை மாவட்ட தலைவரும் ,SNEA முன்னால் CWC உறுப்பினரும் முன்னணி தொழிற்சங்க தலைருமான 

தோழர். புதியவன் 

5.6.2௦14 அன்று கார் விபத்தில் காலமானார். 

கடந்த 4௦ ஆண்டுகளாக கோவை,குன்னூர் பகுதிகளில் ஒரு தலைவனாக,தோழனாக,ஆசானாக,போராளியாக வாழ்ந்தார் தோழர்புதியவன்.
அவர் மரணம் நமக்கு ஈடு செய்யமுடியாதஇழப்பாகும்.

AIBDPA கோடி தாழ்த்தி அஞ்சலிசெலுத்துகிறது.

No comments:

Post a Comment